Všestranný pohybový rozvoj

Možnosť kondičného tréningu pre jednotlivcov i skupiny. Tréningový program je vždy nastavený podľa cieľov klienta. Venujem sa rekreačným cvičencom ale i výkonnostným či vrcholovým športovcom, ktorí si chcú kondičným tréningom zlepšiť výkon v danom športe.
Pod kondičný tréning patrí veľké spektrum pohybových činností, ktoré sú správne vyberané
a cielené podľa cieľov klienta. Nižšie nájdeš bližšie popísané tréningové programy:

Icons made by Freepik from  www.flaticon.com

FORMOVANIE POSTAVY – Táto forma je vhodná pre ľudí s nadváhou a taktiež pre tých, ktorí chcú zvýšiť prírastky svalovej hmoty. Uplatňované sú predovšetkým silové cvičenia, ktoré sú dopĺňané o vytrvalostné cvičenia (kardio). Počas tréningového plánu riešime i stravu, ktorá pri takomto cieli zohráva taktiež dôležitú úlohu.

Icons made by Freepik from  www.flaticon.com

ZVÝŠENIE CELKOVEJ KONDÍCIE – Táto forma je vhodná pre ľudí, ktorú chcú
prostredníctvom cvičenia zvýšiť celkovú zdatnosť svojho tela a odstrániť rôzne bolesti, ktoré vznikajú predovšetkým sedavým zamestnaním či skrátenými a oslabenými svalmi. Veľkú časť tvoria tzv. funkčné cvičenia, mobilizačné a strečingové cvičenia.

Icons made by Freepik from  www.flaticon.com

KONDIČNÝ TRÉNING PRE ŠPORTOVCOV – Pre kvalitný špecifický výkon v športe je potrebná kondičná príprava športovca. Pri tréningu sa vychádza vždy zo štruktúry športového výkonu daného športu. Možnosť individuálneho tréningu pre jedného športovca ale i pre celé tímy. Tréningový program je zostavený podľa dĺžky prípravného obdobia, ktoré má športovec k dispozícii.

Icons made by Freepik from  www.flaticon.com

POHYBOVÁ PRÍPRAVA DETÍ – Je určená pre všetky deti, ktoré chcú zlepšiť svoj pohybový potenciál. Pohybová príprava zaručuje všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa. Tréningy zaručia deťom optimálny rozvoj pohybových schopností. Tréningy sa vedené hravou formou a obsahujú rôzne: atletické cvičenia, gymnastické cvičenia, posilňovacie cvičenia, pohybové hry a ďalšie.

Close Menu