Skupinové hodiny capoeiry

od 8 - 13 rokov
od 14 a viac

Jednorázový vstup

/ vstup
 • 5€/ dieťa - študent
 • 5€/ dospelý

Mesačný členský poplatok

/ mesiac
 • 25€/ dieťa - študent
 • 30€/ dospelý
 • ZĽAVNENÉ POPLATKY PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
 • 45€/ 2 deti
 • 50€/ 1 dieťa + 1 rodič
 • 60€/ 2 deti + 1 rodič
 • 65€/ 1 dieťa + 2 rodičia

* Každý člen uhrádza okrem mesačných členských poplatkov i ročný, jednorazový členský poplatok 10€ (v hotovosti).
** Tréningy prebiehajú 3x týždenne, cenník je platný aj pre členov, ktorí navštevujú menší počet tréningov v týždni.
*** Zvýhodnená cena pre študentov platí iba po preukázaní sa príslušným dokladom.
**** Členovia akadémie môžu využívať telocvičňu pre svoj tréning i mimo skupinových hodín a to bezplatne, v čase dohodnutom s hlavným trénerom.
***** Členské poplatky sú nevratné, pri dlhodobejšom stave (20 dní a viac – potvrdenie od lekára), v ktorom nie je možné trénovať (choroba, úraz…) sa členský poplatok posúva do ďalšieho obdobia.
****** Tréningy neprebiehajú počas štátnych sviatkov.

Skupinové hodiny capoeiry

od 5 - 7 rokov

Jednorázový vstup

/ vstup
 • 5€/ dieťa

Mesačný členský poplatok

/ mesiac
 • 20€/ dieťa
 • 35€/ 2 súrodenci

* Každý člen uhrádza okrem mesačných členských poplatkov i ročný, jednorazový členský poplatok 10€ (v hotovosti).
** Tréningy prebiehajú 2x týždenne, cenník je platný aj pre členov, ktorí navštevujú menší počet tréningov v týždni.
**** Členské poplatky sú nevratné, pri dlhodobejšom stave (20 dní a viac – potvrdenie od lekára), v ktorom nie je možné trénovať (choroba, úraz…) sa členský poplatok posúva do ďalšieho obdobia.
***** Tréningy neprebiehajú počas štátnych sviatkov.

Individuálne hodiny

(capoeira, kondičný tréning, všestranný pohybový rozvoj, akrobacia)

1 tréning

/ 1 tréning
 • 12€/ 1 osoba
 • 20€/ 2 osoby
 • 25€/ 3 osoby

4 a viac tréningov

/ 4 viac tréningov
 • 10€/ 1 tréning/ 1 osoba
 • 15€/ 1 tréning/ 2 osoby
 • 20€/ 1 tréning/ 3 osoby

*Pri zakúpení 4 a viac vstupov je potrebné minúť vstupy do 1 mesiaca od ich zakúpenia.
** V cene vstupu je zahrnutý aj vstup do telocvične.

Konzultácia

(tréningový plán, poradenstvo v oblasti výživy)
 • 20€/ 60min.
 • 25€/ 90min.
Close Menu