Jednorázový vstup

10€ / vstup

Mesačný členský poplatok

/ mesiac/polrok
 • 30€/125€/ dieťa - študent
 • 35€/150€/ dospelý
 • ZĽAVNENÉ POPLATKY PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
 • 50€/225€/ 2 deti
 • 55€/250€/ 1 dieťa + 1 rodič
 • 65€/300€/ 2 deti + 1 rodič

Všetky podrobné informácie ohľadom úhrady členských príspevkov nájdete v priloženom súbore nižšie.

Individuálne hodiny

(capoeira, kondičný tréning, všestranný pohybový rozvoj, akrobacia)

1 tréning

/ 1 tréning
 • 25€/h 1 osoba
 • 40€/h 2 osoby
 • 50€/h 3 osoby

* Bezplatné stornovanie tréningu je iba v prípade ak klient odvolá tréning minimálne 24 hodín pred termínom.
V prípade zrušenia tréningu s menším časovým odstupom uhrádza klient plnú sumu.
** V cene vstupu je zahrnutý aj vstup do telocvične.

Konzultácia

(tréningový plán, poradenstvo v oblasti výživy)
 • 30€/ 60min.
 • 40€/ 90min.

Rozhýb sa

7€ / vstup

Joga

Jednorázový vstup
 • 6€
 • 5€ / členovia akadémie
Close Menu