Čas Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
6:00-16:00

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny
(8:00-12:00)

16:00-17:00

Capoeira prípravka
(5-7 rokov)

Individuálne hodiny

Capoeira prípravka
(5-7 rokov)

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

17:00-18:00

Capoeira deti začiatočníci
(8-13 rokov)

Individuálne hodiny

Capoeira deti začiatočníci
(8-13 rokov)

Individuálne hodiny

Capoeira deti začiatočníci
(8-13 rokov)

18:00-19:00

Capoeira mládež a dospelí

Individuálne hodiny

Capoeira mládež a dospelí

Individuálne hodiny

Capoeira mládež a dospelí

19:00-20:00

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Individuálne hodiny

Close Menu